closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

een

aan

den

re

sta

reg

wan

„ris

5435:

een smitsgesel tot mattroos

gedegradeerten op ’t schip ’t Lol

geplaatst

§436:

verloste en vertrekkende

Dienaaren met gem: Bodem

de Negorijen, uijt den dienst gesteld

en ontslagen.

2: Jnlandse scheepstimmerlieden op de Equij

pagie owerp, als boven de bepaling

loopende:

1 d=o affuijtmaker

8: d=o soldaaten

r=o Mattroos en

1:

1

d=o Handbanger

Een Smitsgesel met name Hendrik

Rengerhagen hebben wij om zijn aan„

„hondend liederlijk en de bauchant gedrag„

mitsgaders abler slegste Conduites, waar

over zeedert eenigen tijd herwaards veel

vuldige klagten zijn ingekomen, gedegra„

„deert tot Mattroos, en hem als zodanag

op het schip ’t Loo, ter dienst presteering

geplaatst.

De onderstaande Dienaaren om hunne

verlossing na de Hoofdplaats versoek ge„

„daan hebbende, is zulks geaccordeert en vaa„

„ren met het schip ’t soo tot uwe Ho og„

Edelens over, als

Johan Hendrik Winkelman Corpr:l van Lijp Zig,

Johan Andries overwer - - - soldaat outregt,

Johannes

uit

Heer

„te

Dar

geend