closeTerug naar inventaris

Transcriptie

182

Johannes van Blamberg Soldaat van Amsterdam

Henricus Durs

Aken

§437:

Dog den hier vooren vermelden Grofsmith met

uit gesondert de Grofsmits

steenhouwer om hun ziek„

„name Matthijs Hilger in Steenhouwer Jan

„te

Renvers intusschen ziek geworden zijnde, heb„

„ben wij op hunne gedaane instantie geaccordeert,

zo lang hier te blijven, tot een onadere geleegen„

heid:

§ 438

De Gegagieerdens bedanken uw

Dan asegging voor den gegag„

„eerdens rust Gagie

Hoog Edelens zeer eerbiedig voor de hun ver„

„leende Continuatie der rust Gagien; deselve zijn

zeedert niet omeer toegenomen.

Koppens: /de

§439.

Bannelingen „n ao 175

derwaards gerelegeerden

„den uw Hoog Edelens te bedeelen, dat den

„vaar sabel is op de reijse,

verleeden.

door Hoogst: Deselve ond Bouro verbannen

Javaan Sabel, volgens betuiging van den

Capitain Hartman, op de reijse ona her„

„waards is komen te overlijden.

Het door UW: Hoog Edelens herwaards

§440:

overgesonden Berigt van den piroin terem

de drie zoon van den Salaladam van denlabe

over hun ongegronde voorgeeven van de in Civell 6

handaling taandecaal in higatering geregracte Fiscaal aan de Caab de Goede Hoop, met

end:

de