closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aar

den

re

„sta

reg

wan

„ris

de daar bij gehoorende stukken, hebben wij

ingevolge Hoogst Derselver ordre de drie

zoons van den Salahakan van Xullabes:

„sij voorgehouden in hen en voll vergadering

op het ernstigste gereprocheerd over hunne

ongegronde en valsche opgave weegens ver„

„korting aan dien uijtsoek, mitsgaders hun

„lieden Uw Hoog Edelens ongenoegen des„

„wegen te kennen gegeeven.

Terwijl wij aanhen ook hebben bekend gemaakt,

ƒ 441

uwer Hoog Edelens gunstige schikkin„

bekentnaking wat hun toorthaan maandelijke gen ten hunnen behoeve, volgens welke

verstrek zullen worden.

zal.

aan hen maandelijks zllen verstrekt wor„

„den,

2: Rd: aan Contant,

40: lb: Rijst,

zant en

3:

Peeper; welkers bedraagen wij met oualaa„

1:

’t bedraagen zal Ternaten aangereekent wor„

„ten zullen, het Gouvernement Ternaten

„den

Jaarlijks aantereekenen.

Op de klagten ovan den ovaendrig Militair Carel

8442:

Een gedoopt ondeugend slavin van den raam„

„drig overbeek ma„ erbannen.

Hendrik Overbeek, wegens domisticque dive„

„rijen en andere wanbedrijven van zijne gedoop„

„te slavin in name Ellegita, hebben owij de„

„selve in de springbeugels Laaten klinken en

Cna: