closeTerug naar inventaris

Transcriptie

183

ma Loehoe versonden, om aldaar voor

den tijd van vijf Jaaren voor kost en kle„

„ding aan de Zagoe Bakkerij te arbeiden.

hebben

Daar en teegen„ wij voor als nog moeten

1443:

het verzoek van den gebannen Cerams

Rasja Hatoel om zijn ontslagend ontseggen, het versogte door den te Bouro

ontregt

in A: 1780 voor den tijd van 25: Jaaren

gebannene Radja, van de aan Cerams Zuijd

Cnst geleegen Negorij Tha genaamt Hatoe„

„tta, ten einde hem gratie voor regeur be„

wesen en hij van de overige tijd zijner rele„

„gatie ontheff mitsgaders gepermitteerd mog„

„te werden zijne overige leeftijd in zijne

voormelde Negorij Iha ten eindigen, en zulx

int aanmerkino die Negorij thans in vol„

„le rust en vreede is, dog het vermoedelijk

niet Lange zande blijven, wanneer owij de

beide van den sup:t accordeerende, door de

Parthijschappen tusschen hem en den Presen„

„ten Radja dier Negorij Pohoon Pattij-„

Het Laatste Hoofdeel of de

Van Nequesten welke thans 1n

aanbieding van eenige requelten

originali onder de Bijlaagen overgaan,

verplicht ons UW. Hoog Edelens dersel

„ver inhoud reverentlijk overtoonen, als

Een