closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: N:

L: O

L:

SG

L: R

L: S.

L: T

U

S: V:

de dato 19: Februarij 1709:

rigtig bevonden Atagie van dat hietje daato

Repo teand

26:' Februarij 1789:

overheeden van ged„e Bodem hunne ontmoe„

Berigt.

„tingen op de reijse van Batavia na her„

„waards gedateerd 20: Februarij 1789:

anex

een Extract uit het dagregister van hume

wojagie Zeedert den 26: December a„o p„r tot

ult„o February a Currentes

Gecommitteerde uit de Hoofd adtm: wegens het

Rapport„

nat bevonden Rijst per het schip het soo aan„

„gebragt van Java dato 27:' Febr: 1789.

Hoofd: administrateur Smissaert wegens de

Berigt

Confrontatie van de rapporten vanden gene„

„raalen opneem tegen de Negotie Boeken

de dato 2:„e Maart 1789:

gem: Hoofd adm: om de over restant zijnde

den

Repart

zuiker publicq te mogen verkoopen

de dato 2:' Maart 1709:

overheeden van het schip het Loo om 2: maan„

Supplicq van de

„den gagie voor de Schepelingen van dien

Bodem dato 12: Maart 1789:

gem: overheeden om desselfs bodem van eenige

_„o

kleijne gebreeken te laten voorzien

de dato 12: Maart 1789:

Staat Reekening van weesmeesteren onder ultimo Febr„ 1789:

Advertissement om de Rijst niet duur der als voor 7ord:s ’t

last

P:

3

9:

11:

—.

12:

13:

14:

7:

8:

—: