closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aa

der

70

sta

ret

wa

„ris

last te verkoopen de dato 3 Maart 1789: d„

Biljet wegens het verbod van de vaart van een naar

L: W:

Bouton de dato 9: April J: L:

8

Drie Rapporten dicteerende dat na den inschuur der Nagulen

L: A:

geene van dat product is overgebleeven inde

huisen thuinen aan dit Hoofd Casteel el„

„ders de dato 26: Maart en 1 April

L: 9 Verantwoording van den fiscaal Hogerwaard als geweesen Mara„

„kos Hoofd wegens 1500: lb: bedurven bus„

„kruit d’ dato 6: April 1789:

Boeroes Hoofd Mazel over 150 lb de dato

_„o

L: Z:

16: April 1789:

op ziender der werken Rabe noteerende wel„

L: A: a: Berigt van den

„ke houtwerken aangebragt, en welke nog

benodigd zijn ter voltoijing der gebouwen enZ:

de dato 31: Maart 1789: en.

het p„s hoofd der Mititie voleeende ovnr de

L: I:B: b: Rappor:t

Coegelegde aan de gemeene militairen de dato

18: April 1789:

L: C: c: Derigt den Negotie Boekhouder Smissaert aantoo„

„nende de onmogelijkheid om de gerequireerde stel„

„len Copia Negotie Boeken Jaarlijks of te

Zenden W=a de dato 21: April 1789:

Hoofd der militie wegens een losbandig

L: D: d: Rapport van het

soldaat d’ dato 16: April 1789:

8

den Egrup:=e op ziender wolsgaard wegens de rig„

d:o

L. E: C:

„tige afmatting van het Nagulschip, mitsga„

„ders dies Calfateering watering enz: d: dato

6:„e April 1789

Rapport.

18:

19:

21:

22:

24:

28:

29:

30:

31: