closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18:

19.

21

22:

24:

28:

29:

30

1:

4

L: F: f: Rapport van de afgepakte olitijten om per het zoo na Ba„

„taria verzonden te worden de dato 16: April 1789: S=r

Verantwoording van den Equipagie opziender Wolsgaard van

L.G. 9.

wie de 6: ijzer trossen in d„o p„o heeft ingekogt

ged„t 21: April

anex.

quitantie

secunde Smissaert wat de maatschappij

L H: h: Berigt van den

kan uitwinnen als huurlingen gebruikt wor„

„den in plaatse van Dienaaren in de aan„

„bagten de dato 20: April 1789:

Eomip: opziender Wolsgaard op de vraag

L: I: V: Rapport

of de prijsen der goemoets touwerken te„

„gen 2 duiten de Lierang bereekend zijn en als

Zodanig geleeverd &Wmp=a d’ dato 21:' April 1789: .

van den Luitenant in de Arthillerij Sarck

L: Kk: Varantwooding

waer om het geschut in a„o p:o niet gecallibreerd

hebben kunnen worden d’ dato 10: April 1789:

„o van het hoofd te Saparia Blondeel wegens

L L C.

de 500: lb: te Haroekoe in zijn tijd bedur„

„ven geraakte buskruit.

van den Militair vaandrig Schutse

L M: m: Versoek schrijf

om met afgeschreeven gagie na Batavia

te vertrekken

S N: n: Berigt of mantwoording van desident en se fedoris

van Boedelmeesteren wegens den oorsprong

van een dubieuse post bij hunne boeken

enz: gedagteekend den 2: Maij 1789:

Berigt

11:

32:

33.

35:

36:

37:

38: