closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wa

re

L: C:

en te gelijk ook gevisiteerd en daar toe behoorende brandgereed„

„schappen bestaande in

128: Leederen brand Emmers

Haak

1: ijzere

Houte Ladder welke alle in een goede order bevonden zijn gelijk ook

1:

Buiten in Een appart huisje bezeijde het Slaven quartier onder den

Capitain Commandant van Geuricke.

1 Brandspuit met dies aanbrengen en drie slangen

100 Brand Emmers Leedere

1. ijzere Brand haak

2 Houte ladders

In de Arthillerij 50: p„s Leedere Brandemmers

:o

_„o

——

Smitswinkel 50:

_„o

_„o

napen kamer 50:

_:o

_„o

waterpoort 50

Zo mede in ’t slaven quartier

50 Brandemmers Leedere

4: ijzere Branhaaken en

5 Houte Ladders:

8

Verhoopende hier meede aan de g’Eerde intentie uwelEd: Agtb: vol„

„daan te hebben Ze bevrijmoedige wij ons met alle veneratie te noemen

/:onderstond:/ welEd: Achtb: Heer : /:lager:/ uwelEd: Achtb: Zeen onderdanige

en gehoorsaame Dienaaren :/ was geteekend:/: A: Coomans, en, W:

Schouten ./. in margine:/ Amboina den 4„en December A„o 178:8: 8

./.nog Lager./. ten mijnen overstaan:/ geteekend:/. Joh„s Hogerwaard, fiscaal„

Eerbiedig Berigt, Aan als vooren

Den Ar thillerij Luitenant Tomas Magnus Streck vindzig

verpligt, uwwelEdele Gestr: ter kennis ten brengen dat het gebrek

aan nodige houtwerken, tot het aanmaken der Affuiten oor„

„zaak is, dat er geen voortgang miet dat werk kan gemaakt worde„

dit