closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

L: B: E:

maar de regen en wind zoude de zieken mede

geen ongemak kunnen toebrengen, mitsgaders

zoude het zelve ook :/: onder Correctie gesprooken ./. geen

geduurige Reparatie nodig hebben, en wat het

metzelwerk van een halve steen hooger mogte te

staan komen zoude dies duurzaamheid ruum

weder vergoeden.

Dit het geene zijde, wat ik oordeele uwel„

„Edele Agtbaare te moeten te kennen geeven;

Zo bevrijmoedige wij voorts deze met alle Eerbied

en diep respect te onderteekenen :/ onderstond:/. wel

Hee

Edele Achtbaare zeer ootmoedige Dienaar /: was

geteekend:/ J: G: Rabe ./.:in margine:./. Amboina

den 31„en Maart A„o 1789: —.

Aan als Vooren

Om te voldoen aan het geresolveerde in Rade van Pelitie den 27:'

Maart Laast leeden waar bij den ondergeteekende is gedemandeert

zijn Consideratie te geven nopens de verstrekking van Arak w=n aande ge„

„meene militairen, weshalven ten dienaspecte zig verpligt vind te

noteeren