closeTerug naar inventaris

Transcriptie

62

Heer Gouverneur Vergadering in dewelke zodanige zaaken verhandelt

en afgedaan zijn als bij de daar van gehoudene Notul te zien is

Na het eindigen der gem: Vergadering wierden door Expresse ge„

„committeerdens gevisiteerd en opgenomen de alhier onder den man

en in reserve zijnde wapen en ammonitie goederen en Prothocol en

door den Heer Gouverneur tevens order gesteld tot ’t vertrek na

gehoudene middagmaal invoegen de reijse over den Landweg

na de Laaijbaaij dan ook om 5: uuren 's nademiddags p„r

Dragstoel voortgezet wierde na alvorens afschend genomen,

te hebben van ’t Hoofd Martens en Huisvrouw en een gelijk

Ceremonieel als bij de aankomst ten deezen Comtoire plaats gehad heeft

komende zijn welEd: Achtb: des avonds over 6: uuren in de Laaijbaaij

aan; ontvangende alhier rapport dat de derde monstering is gedaan

dog veele vaartuigen zeer slegt gesteld zijn; zijn wel Ed: Achtb:

zig daar op na de Admiraals Corre corre begeeven hebbende liet

de gezaghebbers van de alhier ten anker leggende pantjallings

de willem de Vriendschap en Expeditie bij zig komen en ge„

„laste dezelve om zodra de gelegenheid daar was ten eersten on„

„derzeijl te gaan den eersten om den Cours direct na P=lo Toebang

te stellen en aldaar ten anker te blijven leggen tot nadere ordre

en die van de twee andere na P=lo Loehoe, werdende de Hoofden der

vaartuigen die bij de derde monstering zo slegts bevonden zijn

almede gelast om zig na gemelde Eijland P=lo Loehoe te begeeven

om aldaar hunne vaartuigen onder bescherming en dekking

van gem: pantjallings zo goed mogelijk te repareeren om de

Hongij te kunnen volgen, als een Eijland zijnde dat daar toe

zeer dienstigen geschikt geoordeelt wierde,

Nas