closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Na de depeche der opgemelde gezaghebbers kwam den orangkaij van

van Hocalooij den Heer Gouverneur ootmoedig bidden om gepermit„

weten

„teerd te mogen na zijne negorij te rugte keeren wijl zijne

Orembaij veel te klein en swak bemand was om de Hongij te

kunnen volgen; de Heer gouverneur zig daar op na de gesteldheid

van zijn vaartuig hebbende doen informeeren bevond zijne opgave

in waarheid te bestaan en permitteerde hem derhalven na zijne

Negorij te mogen vertrekken; na dat dit een en ander besteld

was kwam den koopman en opperhoofd van ’t Comtoir Hila

D E: M:r Abraham Louis van Hamel om half 10: uuren aan

boord en filiciteerde den Heer Gouverneur met desselfs behouden

aankomst aldaar in na dat denzelve met zijn welEd: Achtb:

het avondmaal gedaan en een verdere voorspoedig reist. toege„

„wenscht hadde, vertrok denzelve weder na zijn Comtoir.

Donderdag den 16: October smorgens ten 3: uuren ligte de vloot op gedaan,

en

zein schoot en geslagen Appel het anker kwam onder de riemen

de reise na het Comtoir Mampa vorderende, dog om 2: uuren-„

's namiddags bij de hoek van Samala komende liep de stroom

zo sterk tegen dat de vloot genoodzaakt wierde af te houden

en in zeekeren bogt Laboeang Timor ten anker te gaan

ter afwagting van een beetere gelegenheid, die men vermeen„

„de om half 6: uuren daar te weesen en daarom ook alles toen

weder onderzeil ging zonder dat men egter de voorsz: hoek sa„

„mala te boven konde komen door de als toen weeder op

nieuw tegenloopende stroom waar om de vloot na hare even

verlatene anker plaats te rug moeste keeren, ter afwagting

van