closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

van een gunstiger gelegenheid

Vrijdag den 17: October smorgens omtrent 7: aur kwam alhier bij den

Heer Gouverneur aan boord Manipas Resident den Boekhouder

Cornelis Hendrik van Capelle na alvoorens de standaart met

21: Bas schooten gesalueert te hebben en van de Admiraals Corre„

Corre met 7: beantwoord te zijn; vergeluckende zijn welEd: Achtb:

met desselfs aankomst tot dus verre en na met zijn. welEd: Achtb:

ontbeeten te hebben nam hij weeder afscheid en vertrek na zijn

Comtoir

De stroom bij 9: uuren aan ’t kenteren komende, resolveerde,

de Heer Gouverneur met de orembaij een nieuwe tentamente

doen om de hoek van Samala te boven te komen met excuseering

der Corre Corren en de orembaij van Paperoe welks hoofd, alzo.

dies vaartuig 's avonds bevoorens eenigermaten ontramponeert

geworden is, gepermitteerd wierde na p=lo Lochoe te scheppen

om zig aldaar te herstellen, terwijl de Corre Corre hoofden geor„

„donneert wierden de orembaijen zo spoedig te volgen als maar

immers mogelijk was; Terwijl den Heer Gouverneur goed vond

in de groote Comp:s orembaij over te stappen om de reise na Ma„

„nipa voort te zetten, wordende zijn welEd: Achtb: bij het

vertrek van de Corre Corre Bonoa met 13: bas schooten gesa„

„lueert; dog de hoek van Samala nauwlijks te bovengeko„

„men zijnde liep de stroom wederom zo sterk na buijten

dat in 2: uuren tijds geen hondert schreeden vorderden maar

dan eens iets voor uijt raakten en dan weder zo veel verlooren,

dat zijn welEd: Achtb: resolveeren moeste het bij die hoek

zo