closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zo lange te stoppen tot de stroom kenterde; begevende zig den

Heer gouverneur inmiddens met den Equipagie opziender

Wolsgaard, fiscaal der Hongij vloot van Clootwijk en den

seC:s Hindemith in zijn welEd: Agtb: kleine orembaij zon„

„der Ceremonieel en schepte langs de wal wanneer door de hee„

„le vloot gevolgd wierde

Des avonds tegens 5: uuren zijn welEd: Achtb: in het gezigt

van het fortres wantrouw te Manipa komende wierd van

daar met 13: Canon schooten begroet mitsg:s van de negorij Ke„

„lang met 7: basschooten en vervolgens aan Land getreeden

zijnde wierd zijn welEd: Achtb: door den resident van Capelle

benevens de Regenten van dit Comtoir met hunne vrouwen

verwelkomt en door een sergiant met 12: man militairen

buiten 2: Comp:s Inlanders na de gewoone wijse gekleed tot

des residents wooning geconvoijeert: alwaar zijn welEd.

Achtb: door gem: resident en desselvs huisvrouw en hier

bescheidene Dienaaren gerecipieert wierde waar na de ge„

„melde militairen drie Chargies uit hun hand geweer gedaan

hebbende welke telkens met een Canon schoot beantwoord

wierden, eindigde deze Ceremonie hier mede na dat nog 13:

schooten van het fortres gevallen waren; komende kort

hier na ook bij den Heer Gouverneur den gezaghebber van

de bij p=lo Toebang ten anker leggende Pantjalling de wil,

„lem rapporteerende aldaar den 16: dezer behouden gearrin„

„veerd en in staat te wezen op de eerste ordre zee te kunnen

kiezen, dat voor aangenaam gehouden en hij na ’t drinken

van een glas bier gedepecheert wierde.

Zaturdag