closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68

schoolkinderen g'examineerd en verscheidene school meisjes die

reets te groot en oud geworden waren om langer in de school

te blijven, daar uit ontslagen gelik ook eenige groote school

on

Ido

Jongens weinige daar van leezen en nog veel minder schrijven

konden om voor te komen de verleidinge waar toe deze reets

bekwaam genoeg op ’t oog waren maar door zijn Eerw: ook een aan„

„zienlijk getal van 56: kinderen de H: bond zegelen des doops

toegediend en Elf paaren in den Huwelijken staat bevestigd zijn,

na de komst aan boord liet de Heer gouverneur een sein schoot doen

tot het anker ligten en gaf tevens last om de reise na P=lo Tikoes

voort te zetten; invoegen de vloot aldaar ook op

den 27: October tegens den morgen ten 1: uuren behouden aan„

Maandag

„kwam en leggen bleef om de agter manipa zynde vaartuigen

in te wagten

Dingsdag den 28: October kwam den vendrig melitair en Commandant

der Post Sawaij Pieter Fockens met den oud en presenten ra„

„dja van Sawaij in de vlootsalueerde de stander met 19: bas„

„schooten die met 6: ditos beantwoord weerden; bij den Heer

Gouverneur aanboord gekomen zijnde rapporteerde hij dat op

zijn post alles in goede ordre is, en dat 6: Papoese roofvaartui„

„gen of Correcorren zig op de seeven Eijlanden opgehouden

en de Negorij Lissabatta aangelast edog geen schaade die Nego„

„rij toegebragt hebben maar met behulp van den soldaat zijner

Post Johannes Egter van daar verdreeven zijn, 'savonds bij

seeven uuren kwamen mede in de vloot behouden aan de

voor