closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

de te rug reise smakelijk te maken door hun hoop te geven

dat wanneer zij in hunne oude Negorij te rug kwamen, zijn

welEd: Achtb: veel licht zou kunnen besluiten om over hun

soa een aparte orangkaij aan te stellen; deze gegevene hoope

scheen wel eenigen ingang op ’t gemoed van dezen reprosentant

zijner soa gevonden te hebben maar om te beloven dat zijne

mede dorpelingen daar toe zouden overgaan; dit scheen een

zaak te wezen waar toe geen last ontvangen had, weshalven

de Heer Gouverneur hem gelaste de oudstens zijner soa aan te

kundigen dat zijn welEd: Achtb: agt in derzelver langer verblijf

alhier niet konde bewilligen maar absolut begeerde dat zij

begie

zig in hunne vorige negorij en ten minsten eenige van hen;

zijn welEd: Achtb: derwaards volgden om hen met ’t soa Pa„

„pocara te vereenigen en hunne overige vijanden almede tot

den vreede over te haalen

Den Heer gouverneur hier na den Capitain dezer plaats

door vertolking van de orangkaijen van Bonoa en Afseloelae

hebbende laten vragen of 'er ook eenige specerij boomen on„

„der ’t district Kawa te vinden waren en hoe veel: zo re„

„pliceerde hij daar op niet te weeten dat 'er alhier eenige

specerij boomen groeiden dog bereid te weezen daar na onder„

„zoek te doen en eenige vindende dezelve den resident van

Manipa te zullen aanwijsen en helpen introeijen maar

niet den Commandant van Sawaij als waar onder hij nog

zijne mede dorpelingen niet begeerden te staan; welm: Heer

Gouverneur zig verder informeeren de na de moordenaars

welke den soldaat Reekening voor eenige Jaaren geleden bij

de

23