closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en kort bevoorens ook op de Admiraals Corcorre den orangkaij

dezer Negorij den Heer gouverneur berigtende, dat alles in zijn

negorij den Heer Gouverneur berigtende dat alles in zijn negorij in

goede ordre edog dat zijn vader den befaamden Pelakauw uit

vreeze bij zijn welEd: Achtb: niet had durven komen; weshal„

„ven hij gelast wierde zijn vader te persuadeeren om morgen

ogtend bij zijn welEd: Achtb: aan boord te komen onder verzee„

„kering van zijn welEd: Achtb: Bescherming en toezegging van

Pardon zo aan deeze ordre gehoorzaamde met verdere last zijn

welEd: Achtb: morgen vroeg te moeten berigten of zijn vader

komen zoude dan niet, dat hij gewillig aannam te volbrengen,

wordende alzo na ’t drinken van eenige glasen arak weder

na de wal te rug gezonden.

Vrijdag den 31: October smorgens ten 6: uuren kwam gem: orangkaij van

Noemalij met eenige zijner Negorijs volkeren weder op de Ad„

„miraals Corcorre rapporteerende dat zijn vader Pelakauw

uit vreese van opnieuw in arrest genomen te zullen worden

niet te persuadeeren was geweest om met hem bij zijn welEd:

Achtb: aan boord te komen; weshalven den Luijtenant der

Arthillerij streck met hem na land gezonden wierde om

zijn vader op nieuw te nodigen met den Capitain van cronialij

kira Kira bij zijn welEd: aan boord te komen; begeerende

zig den Heer Gouverneur intusschen ten 7: uuren aan de wal

na de rivier sama met eenige Hongij vrienden om aldaar

te wasschen; aan land komende stonden aldaar na de daar

toe gegevene ordre met volle wapens in twee rein geschaarde

Lijfwagt