closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdag

Sondag

73

einde zig met het aanbreeken van den dagenraad met hunne

ondergestelde dorpelingen aan strand te zullen laten vinden;

ter vervulling van welke belofte zij rijkelijk met sopies be„

„schonken zijnde na de wal te rug keerden, dan wijl

den 1: November smorgens ten 8: uuren geene dierberg volkeren

bespeurd wierden gaf de Heer gouverneur ordre tot ’t vertrekder

vloot na sawaij, komende 's avonds ten 5: uuren niet verre van

de Presente Negorij Lissebatta of ’t land soekoe met een klei„

„ne Corcorre bij den Heer Gouverneur aanboord den moorse

orangkaij van gem: Negorij Lissabatta in name Djimilaha

de Alphoerse radjas Patakte van de Negorij roemapelle, souwe,

„la van de negorij Roemawaij en Makatita van de Negorij

Long, benevens drie Alphoerse Capitains, als Janlatane van

Roemawaij, siwasekat van Long en saete van roemapelle,

filiciteerende dezelven zijn welEd: Achtb: met desselvs behoude

reise tot hier toe; berigtende den eerste den Heer Gouverneur

dat alles in zijne negorij in goede ordre is en dat te cromalij

zijnde twee papoese Corcorren in zee gezien heeft stellende de

soers na Bonoa; na 't gebruiken van eenige glazen arak ver„

„trokken deze Landheertjes na Lissabatta te rug terwijl de

Vloot deze nagt doorschepte, en

den 2: November smorgens half 5: uuren het anker in de bogt van

Cra liet toe gaan, en bij 7: uuren weder ligte; scheppende met stil„

„te langs de wal na de Post Sawaij

Ten 12: uuren de vloot in ’t gezigt der evengem: Post komende

wierd