closeTerug naar inventaris

Transcriptie

74

met desselvs behoudene arrivement alhier zo van den Comman„

„dant, desselvs huijsvrouw als ook de Inlandse regenten en ge„

„zamentlijke Hongij vrienden; werdende door de hier bescheide„

„ne militie drie salvos uit het hand geweer intusschen ieder een

Canon schoot waar op nog 18: ditos volgden gedaan, vervolgens

presenteerde gem: vendrig aan zijn welEd: welEd: op een overdekt

schenkbord de sleutels dezer Post, en na dat zijn welEd: Achtb: de

„zelven even aangeraakt had wierden zij aan hem tot verder be„

„wering onder een daar toe passende recommandatie weder

te rug gegeven

Hier in des Commandants wooning een pijpje Tabak gerookt

en die woning bestaande in een regel huijs met gabbe gabbe beschoo„

„ten en met adap gedekt, vrij ruim en sindelijk gesteld bevonden

hebbende begaf zig de Heer gouverneur na ’t Fortje met Palli„

„saden gemaakt en zodanig met kalk overstreeken dat ’t van

verre voor een met steen opgehaalde formedable vesting geleek,

bevindende daar in alles in een goede ordre gelijk ook ’t rijst

Packhuijs en de wagt schoon slegts uit gabbe gabbe bestaande

en overdekt met adap, als beide van binnen zeer droog en de

wagt van goede britsen voorzien zijnde inzonderheid egter het

van steen opgemetselde kruit maquazijntje maar daar en

teegen eenige stoelen van draaijbassen door de roest vergaan

en 1: kamer stukje van ¾ lb in ’t sluit gaat gescheurd en dus

tot het gebruik almede niet bekwaam hoedanig de paalen van

klapperboomen waer in de stoelen der draaijbassen staan als„

„mede bevonden wierden als niet geschikt om veel schoolen

uit de draaijbassen te kunnen doen; alwaarom den Heer

Gouverneur

6

C

16:

van

„n