closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76

te hebben, terwijl de vloot

Woensdag den 5: November smorgens ten 6: uuren op het gewoone signaal het

anker ligte; scheppende met stilte langs de wal na de Negorij Hati„

„len; werdende bij dat vertrek van de Post 21: Canon schooten gedaan

die van de Admiraals Corcorre met 7: basschooten b'antwoord wier„

„den; latende de vloot desavonds ten 8: uuren na gedaan sein schoot

het anker voor Hatilen toegaan.

Donderdag den 6: November bij half 6: uuren passeerde den Commandant van

Sawaij Pieter Fockens met dies orembaij de vloot en ging digt

onder de wal ten anker en kwam bij 7: uuren bij den welEd: Agtb:

Heer gouverneur aan boord mede brengende den radja van Sawaij

in name Pattijnaija, mitsg:s de orangkaijs Kimilaha van Lissebat„

„ta Iman Malesie van Hatilen Pattijharos van HatoeE en

Jalij van de Negorij Bessij die alle kort daar op weder na de wal

vertrokken, excepto den vendrig Fockens die het morgen ontbijt

bij den Heer Gouverneur bleef nuttigen, en daar na al mede na

de wal ging dewijl de voorafgezondene alphoereesen aldaar reets

met hunne wapenen stonden en den Heer Gouverneur afwagten;

weshalven zig zijn Ed: tegens 10: uuren almeede derwaards be„

„gaf met de Hongij vrienden onder het geluid van 13: Basschooten

betoonende deze berg volkeren bij ’t naderen van zijn welEd: Agtb:

hunne bijzondere blijdschap door het zingen na hun landwijse;

zijn Ed: aan land tredende passeerde door desselvs lijfwagt en

eenige soldaaten door den Commandant van Sawaij meede ge„

„bragt en liet vervolgens de aanweezende Alphoerende verul

passeeren