closeTerug naar inventaris

Transcriptie

passeeren om te weeten derzelver Juijste getal, negorijen en hoof„

„den die hen in Cas van nood tegens de weerbarstige Cerammers.

zouden aanvoeren; werdende dezelve bevonden te bestaan in

407: koppen weerbaare mannen als

50:

koppen

van Sawaij onder hun radja Pattijnaija

30.

Roemasokat Mattijtane

50:

Massihoelan Pattijmanoe en Cap:n Kekan

30:

den J:o Saite

Horale

40.

Noenialij Tapoeara orangkaij Kakiassan

Kimilaha

30:

Lissibatta

20:

Pattijharos

Hatoeb.

27:

Iman Malesi

Hatilen

30:

. Capitain saijte

Roemapeloe

50:

AJsacenie

.

Roemaoelat

50.

Djaloema

Saleman

un

Somma koppen 407:

Na verrigting van die monstering begaf zigden welEd Achtb:

Heer Gouverneur weder aan boord van de Admiraals Corcorre met

den Commandant Fockens, met wien zijn Ed: overleide op wel„

„ke wijse die bergvolkeren bekwaamst te transporteeren zouden

wezen na waroe om aldaar of eerder gebruijkt te kunnen

worden tegens Rebel eroekge en zijnen aanhang ingevalle die

zig niet wilden submitteeren onder de magt der maatschappij

maar die veel meer zoeken vijandelijk te behandelen, vermits

het voor die menshen na zijn welEd: Achtb: Sustenia zo miet

onmogelijk