closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hem de vloot na gedaane sein ten 3: uuren volgde; zijlende en schep.

„pende met een Z: w: wind langs de wal na Hottie tot

7: November wanneer dezelve 's morgens bij 8: uuren door een z:to.

Vrydag. den

winden hevige tegen stroom genootzaakt wierd bij het land van

Cherrie tusschen half 11. uuren het anker te laten vallen; de wind

om half 3: 's agtermiddags uit den Z: w: beginnende te waaijen wierden

de dreggen weder opgehaald, scheppende en zijlende de vloot lange

de wal tot 's nagts ten 12: uuren wanneer de vloot andermaal

door tegen wind en stroom gedwongen wierd het anker te laten,

toegaan blijvende alhier tot

Zaturdag

den 8: November wanneer dezelve na gedane sein schoot 's morgens

ten 5: uuren onder de riemen geraakte 's namiddags ten 11: uuren

voor groot Hottij ten anker kwam na het doen van de gewoone

sein schoot; windende alhier mede ten anker leggende van Hatilen

voor afgezondene vaartuigen onder Commando van den vendrig

Fockens die ten 1: uur bij den Heer gouverneur, aan boord kwam„

met rapport dat vermits den orangkaij van Hottij uit, vreese bij

hem niet had durven komen, hij Commandant den orangkaij van

Hatilen na die negory hadde gezonden om dat dorps hoofd zijne on„

„gegronde vreese uit ’t hoofd te praten en te persuadeeren om bij hem

aan boord te komen niet twijffelende of die bezending zoude van

Vrugt wezen: ondertusschen kwam bij 4: uuren aan boord van den

Heer Gouverneur den voormelde orangkaij van Hatilen met een

broeders zoon van den orangkaij van groot Hottij, zijnde Capitain

van dat gehugt met nog 2: inlanders derzelve rapport brengende

dat