closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

Hutten verlaten hebben en verscheidene vrugtboomen met vrug„

„ten beladen en daar onder ook 3: Jatij Bdoomen, dewijt ondertid„

„schende Alphoeren gelicentieerd tot den afhaal der hier gevondene

vaartuigen wijd en zijd en die negorij verspreid waren rovende

en plunderende al wat hun voorkwam en aanstonds Contra„

„rie de ordres van den Heer gouverneur veroorzaakte zulx

zijn welEd: Achtb: niet weinig ongenoegen en gelaste derhal„

„ven den vendrig Tockens om hen zulks uit zijn welEd: Agtb:

naam nader en met alleernst te verbieden onder bedreiging

van regoureuse straffe, en begaf zig vervolgens weder met voor„

„melde geselschap om 5: uuren aan boord van de Admiraals

Corcorre en besloot tevens om alhier tot morgen te blijven leg„

„gen om te zien of in die tusschen tijd niemand van voorm:

Negorijs volkeren zig zoude vertoonen en genegen zijn aan

boord te komen om pardon te verzoeken over hunne gepleeg„

„de trouwloosheeden door het aanhangen en huis vesten van

den Rebel croekoe, dan vermits tot

Woensdag den 12: November smorgens, niemand ten voorschenn kwam„

gap den Heer gouverneur aan den adjudant Lange ordre om

met zijn transport bodem de orembaij van wakasieuw in

geselschap der mede orembaijen van Booij en Certh, het hier

overleggende Eijland waroe te recognosseeren en bij ontmoe„

„ting van eenige vijandelijke vaartuigen dezelve en beslag te

neemen met alle de geene die daar ingevonden mogten wor„

„den en zij in staat te kunnen bemagtigen en bij het hooren

doen van den gewoonen seirschoot dat Eijland te verlaten

en