closeTerug naar inventaris

Transcriptie

82

vertrek na de wal om om al ’t volk bij een te vergaderen op dat

zijn welEd: Achtb: bij desselfs komst aldaar over die vacante waar„

„digheid disponeeren en onderzoeken konde wie daar toe geregtig„

„ste, naaste en bij ’t volk het meeste bemint was: deze zendelin„

„gen hier mede afgezonden zijnde: belast de Heer Gouverneur

de hoofden der orembaijen en Corcorren van niemand toe te

laten na de wal te gaan voor zijn welEd: Achtb: nadre ordres

ter voorkoming van diergelijke ongeregeldheeden als te wa„

„roe plaats gehad hebben,

's agtermiddags ten 2: uuren kwamen met twee kleine

Jonken aanboord van de Admiraals Corcorre, den Radja van

Aatoemetten in naame Lobba den orangkaij van gual

kanna kanna, en de zoon van den Capitain van Keffing

gen:t Maba en feliciteerden den Heer Gouverneur met

desselvs behouden aankomst alhier mede brengende een

soldaat van Saparoua met een Comp:s brief van Am„

„boina en een particulier van Saparouas hoofd Blondeel

bijde aan zijn welEd: Achtb: gerigt op gem: Regenten braaf

op wijn, bier en soopjes onthaald zijnde, ging den Heer

gouverneur ten 4: uuren met de Hongij Leden g’escorteerd

door de Lijfwagt en de in de vloot zijnde militairen, na de wal

zijnde die Negorij met sterke van kraalsteen opgemaakte ben„

„tings op de Inlandse wijse gefortificeert: zijn welEd: Achtb: aan

land getreeden zijnde, wierd aldaar gerecipieerd door den voorsz:

Capitain van Kellemooij en eenige oudstens en voorts geleid na

een in die Negorij opgerigte en met klappus bladen vercierde

kleine saboa; alwaar zijn welEd: Achtb met de Hongij leden

en