closeTerug naar inventaris

Transcriptie

88

het middagmaal de reijse na oerong te onderneemen vermits

de aanhoudende weste winden ’t langer inwagten der vermiste

pantjallings niet raadsaam maakte invoegen de vloet 's na„

„middags te 4: uuren na gedane sein schoot onderzeil ging ko„

„mende snagts ten 12: uuren voor de negorij oerongten anker.

Dingsdag den 18: November heeden morgen te 6: uuren is den adjudant

Lange op de Admiraals Corcorre bij den Heer Gouverneur gekomen

rapporteerende gisteren na middag te 2: uuren alhier ten anker

gekomen te zijn en gevonden te hebben de radjas van Tobo, kel„

„lemoerij, orangkaij van Ceilor met de Capitains van Batocassan

en kellibon dat de volkeren van oerong met die van P=lo gisser

bij zijn komst zig eerst geretireerd dog door tusschen spraak en

aanmoediging van den Radja van Tobo weder gekomen en

belofte gedaan hebben zijn welEd: Achtb: Homagie te zul„

„len komen doen voorts dat door den gevallene sware reegen„

buiten staat is geweest gesteren een begin te maaken met

de Extirpatie van specerij boomen die hier in vroegere Jaren

gevonden zijn en g’extirpeert, dog waar van vermoedelijk

nog wel eenige over ’t hoofd gezien en dus nog hier te vinden

zullen wezen; werdende hij mits dien op ’t ernstigste gelast

daar na onderzoek te doen en de gevonden werdende boomen

’t zij Jong of oud te extirpeeren; met welken last hij den

Heer Gouverneur verliet dog na ander half uur: tijds weder

van de wal kwam, mede brengende de voorsz: inlandse

Regenten en den orangkaij van oerong met een zoon van

een orangkaij van P=lo gisser die zig beide voor de voeten

van