closeTerug naar inventaris

Transcriptie

J

de vloot het anker liet toegaan; komende even bevorens bij da

Heer gouverneur aan boord den radja dezer eegorij met

zijnen Capitain en orangkaij van Hatiauw rapportee„

„rende den eerste dat saparouas hoofd Blondeel te Haija

verlaten heeft.

den 21: November, smorgens 6: uur kwam aan boord bij den

Vrijdag

welEd: Achtb: Heer gouverneur den radja van Hatoemetten en

den orangkaij van Hatiauw en na dat denzelven eenige glasjes

morgen drank genuttigd hadden keerden zij weeder na de wal,

waar na of bij 7: uuren mede aan boord kwam den adjudant

Lange rapporteerende dat met de bij zig gehad hebbende ses=

orembaijen van verong g’arriveert is dog aldaar onaange„

„zien alle aangevende moeite geene specerij bomen gevonden

heeft; werdende den Heer gouverneur kort daar op ook door

den orangkaij van Laricke bekend gemaakt dat een massa„

„naijer zijner orembaij heeden nagt aan de berri berri„

ziekte overleeden is en dien orangkaij derhalven gelast dat

lijk aan de wal te laten begraven; begevende zig den

Heer Gouverneur hier na bij 8: uuren met eenige Hongij

vrienden na de wal om te wasschen en keerde half 10: uur

van daar weder te rug aan boord van de Concorre Bonoa

en ging smiddags 11: uur onder escorte der lijfwagt en in de

vloot zijnde militie met de Hongij raad weder na de wal„

alwaar onder de baleuw dezer Negorij zitplaats genomen,

zijnde vroegden den Heer Gouverneur den radja en oudstens

of ook iets voor te dragen of te verzoeken hadden, dan wijl

zij