closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdai

zij die vraage met ereen beantwoordeden recommandeerde

zijn welEd: Achtb: hem radja, oudstens en gemeene om de Comp

getrouw te zijn en alle vreemde cvatien als eerlievende on„

„derdanen afte wijzen of zig daar van meester zoeken te

maken en dezelve op Ambon of Saparoua te brengen

ten bijwese hunner welmeenenheid voor het belangder Comp:s

en vertrok vervolgens bij 12: uuren weder na boord.

'T agtermiddags ten 3: uuren ligte de vloot na gedane sein

schoot het anker scheppende met een Z: w: wind na werinama

Voor welke negorij de vloot 's avonds 8: uur ten anker kwam ten

Versoeke van den radja dezer negorij en den Capitain van Tanafora

alzo die bij 6: uuren bevorens op de Admiraals Corcorre gekomen en

als toen dat versoek aan den Heer gouverneur gedaan hebben„

na zijn Ed: alvorens verwelkomt te hebben

den 22: November smorgens 6: uur kam bij den Heer gouver„

„neur wederom aan boord den radja van Werinama en oudtouw

en den Capitain van Tanafora herhalende den eerste en laatste

’t aan den Heer Gouverneur gisteren avond gedaane verzoek en

daar op toezegging verkregen hebbende vertrokken zij kort daar

op weder na de wal; werwaarts zig de Heer gouverneur ten

9: uuren almede begaf met de Hongij Leeden onder het los

branden van 13: draijbassen en escorte der Lijfwagt en de in de„

vloot zijnde militairen, aan de wal gekomen zijnde wierd

zijn welEd: Achtb: aanstrand gerecipieerd door de radjas der

Negorijen Werinama, Tobo, Hatoemetten en oudtouw bene„

„vens den Capitain van Tanafora en geleid na een in de

Negonij