closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

der Arthillerij streck na Atmaheij voor uijt te laten scheppen

om aldaar op strand gehaalden verholpen te worden; terwijl

de andere in de vloot zijnde vaartuigen die iets mankeerden

alhier mede gerepareert en van water en brandhout voorzien

wierden, gelijk ook de orembaijen die na Banda gedestineert,

zijn, en door den Heer gouverneur ook in gereedheid gebragt

Verscheidene brieven en papieren voor ’t gouvernement Ban„

„da die den adjudant Lange ter hand gesteld wierden met

ordre om zodra de onder zijn Commando gestelde orembaijen.

van het nodige water en brandhout als anderzints voorzien„

waren de reijse na Banda te moeten voortzetten ondertoe„

„wensching eener spoedige en behoude reijse mitsg:s goed,

succes dig te doene expeditie, waar na de vloot ’s avonds=

half 9: uuren het anker ligte scheppende langs de wal na de

Negorij Familouw alwaar

den 25: November 's middags 12: uur ten anker kwamen

komende kort bevorens per Jonk aan boord bij den Heer

gouverneur den oud radja van Familouw en vertrok tegens

12: uuren weder na zijn Negorij

Heeden wierd aan welm: Heer Gouverneur rapport gedaan dat een

Inlander van Caijlolo op sComp:s orembaij overleeden is.

's agtermiddags ten 5: uuren ging zijn welEd: Achtb: met

den Hongij Raad onder het geluid van 13: basschooten en g'es„

„corteert door de Lijfwagt en de andere in de vloot zijnde mi„

„litairen, na de wal, en wierd aan strand gerecipieerd

door den koopman en hoofd van Saparona DE: Damiel

Jacob