closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

Jacob Blondeel en den oud Radja van Tamilouw en vervol„

„gens geleid onder een in de negorij staande sabowa alwaar„

zijn welEd: Achtb: met de Hongij Raad zitplaats genomen

hebbende den oud radja en oudstens vroeg of zij, dan wel den

een of ander van haar iets in te brengen te verzoeken of

te klagen hadden. waar op meerm: oud radja en oudstens

den presenten en hier mede tegenwoordig dog steke blind zijn„

„de orangkaij dier enegorij Alij in ’t aangezigt verweten dat

hij met zijn broeder onophoudelijk konkelde en een gehei„

„me Correspondentie onderhield met den Rebel Noekoe en den

broeder van gem: orangkaij overen wederging, waar door

de ingezetenen van dit dorp in een geduurige vreese voor

dien Rebel gehouden wierden, te meer hij bij ’t aanweesen

van dien Rebel tot Radja over een gedeelte van die Negorij=

had doen aanstellen een inlander van zijnen aanhang en

dat zig ook niet ontzien heeft bij voekoe terwijl hij hier

omstreeks met zijne vaartuigen ten anker lag met vrouw

en kinderen aan boord te gaan Ja ook zelvs op een andere

tijd zijn Comp:s rotting aan den berugten Iman Sarassa tot

een teeken van submissie over te geven

voorts dat hij den oud radja niet alleen schandelijk geschol„

„den, en een gat in ’t hoofd geslagen heeft maar ook dies huis

om verre doen halen bloot en alleen om dat hij niet hadde

willen toelaten dat een aangedrevene Comp:s schuit door hem

verbrand maar integendeel na Saparoua overgebragt wier

„de; welke een en ander dezen schelms en blinden orangkaij

egter fort et ferm ontkende niet tegenstaande zijne oudstens

betuigden