closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

kwam, om zijn welEd: Achtb: uitgeleid te doen tot de gaenscheiding van

zijn Comtoir te weeten negorij Lima; alwaar zijn E: na gehouden mor

„gen ontbijt half 10: uuren van den Heer gouverneur afscheid nam en

na deszelvs Comtoir vertrok salueerende de standaart met 17: bas„

„schooten die met 9: ditos beantwoord wierden

De vloot bij de hoek van oering gekomen zijnde, kwamen per kleine

orembaij aan boord den scriba en onderchirurgijn van Laricque zijn wel

Ed: Achtb: uit nam van hun hoofd Complimenteeren en tevens af te

Vragen of geinclineerd was te Laricque aan te komen dan deze vrage met

neen beantwoord zijnde vertrokken zij kort daar op weder na land.

half 11: uuren de vloot de negorij Assiloeloe voor bij scheppende kwam

in ’t gezigt per orembaij den onderkoopman en Hoofd van ’t Comtoir„

Laricque Hendrik Martens en salueerde de standaart met 17:

basschooten die met 9: van de Admiraals Corcorre beantwoord wierden

en vervolgens aan boord gekomen zijnde vergelukte hij den Heer

gouverneur met deszelvs behoude retour en geluckige verrigtingen

onder bekentmaking dat op deszelvs Comtoir niets te quaad maar

alles in een behoorlijke ordre was.

Ten 12: uuren de vloot in ’t gezigt van ’t fortres Rotterdam te Laric„

„que komende, wierd den Admiraal van die vastigheid met 17: Canon schoo„

„ten begroet en met 9: basschooten bedankt, nog wierden bij het voor bij

zeilen van die vastigheid 13: Canon schooten gedaan dog op ordre van den

Heer gouverneur niet beantwoord als nodeloos gedaan zijnde.

Ten 2: uuren 's agtermiddags nam het hoofd Martens van den Heer Gouverneur

afscheid en vertrok weder na zijn Comtoir, daar en tegen kwam om 3: uuren bij den

Heer gouverneur aan boord den sergiant en Posthouder van Mang rapport bren„

„gende dat op desselvs Post niets te quaad was, en vertrok kort daar na weder na

zijn: