closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woensdag den 15: October Ao 1788:

Hongij vergadering gehouden ten Comtoir

Laricque aan de vastigheid Rotterdam

'Smorgens ten Negen uuren

Present

Johan Adam Schilling

Den wel Ed: Agtb Heer

Gouverneur Directeur dezer Provintie

Hendrik Martens onderkoopman

A

en hoofd deses Comptoirs

Pieter wolsgaard Capitain ter zee

Manhafte

en Equipagie meester

Fredrik Ostronskij Capitain Lieu„

tenant Militair

Jan Dirk van Lootwijk onder„

1

koopman en secret:s van Politie en Fiscaal va de vloot

Christiaan Hoffman opperchirur=

„gijn van ’t Casteel

Thomas Magnus Streck Lieutenant

_=o

der Arthiller

Carel Godlieb Hindemith Boekhou„

der en secretaris van de vloot.

Benevens

De Regenten van onder dit Comtoir zorteeren„

de vier Negoryen

Na