closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ant, onderchirurgijn en Inlandse schoolmeester omtrent die aan Eem

gedaan wierde ten op zigte van hun voorsz hoofd Martens als betuigende

over hem niets te klagen te hebben, en vermits niemand meer kwam op=

dagen die iets voortedragen of te verzoeken hadde, zo eindigde hier mede

deze vergadering /onderstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveert te

Laricque in't fort Rotterdam dato voorsz /:was geteekend:/

J: A: Schilling, &am;: Martens, P: wolsgaard, F. ostronskij

J: D: v: Clootwijk: C Hoffman F: M: Streck en C: G: Win„

demith

Zaturdag den 18 October A:o 1788

vergadering gehouden te Comptoire Ma„

„nipa aan de vastigheid wantrouw

Present

Johan Adam Schilling Gouver=

en wel Ed: Agtb: Heer

„neur en Directeur deser Provintie

DE:

Cornelis Hendrik van Capelle Boek

houder en Resident deses Comtoirs

Pieter wolsgaard Capitain ter zee en

Manhafte

Equipagie metster

Fredrik Ostronskij Capitain Lieute=

nant Militair

Jan Dirk van Clootwijk onderkoopman

Secret=s van Politie en Fiscaal van de vloot

Christiaan Hoffmann opperchirurgijn

van ’t Casteels

_o

Tomas Magnus Streck Lieutenant

der Arthillery en

DE