closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

met een bezolding van Cgieder permaand voor vijf jaaren ingaande

op heeden mits den eerst gem zijn dienst alhier en de twee laatste op Am„

„loina presteeren /onderstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveerd te

Manapa aan de Redout waantrouw dato voorsz /:was geteekend:/

J: A Schilling, H van Capelle, Pwolsgaard, Tostroorshij,

/:D„ Clootwijk C: Hoffmanw, P: M: Strecke C: G: Windemikh

Woensdag den 22. October A:o 1788:

Hongij vergadering gehouden ten Comp„

toire Bouro aan de vastigheid De„

„fensie

Present

Johan Adam Schilling

Den wel Ed Agtb: Weer

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Elias Mazel, Boekhouder

en Resident deses Comtoirs

Pieter Wolsgaard, Capitain ter

Manhafte

zee en Equipagie meester

Fredrik Ostronsky, Capitain

_.

Lieutenant Militair

Van Dirk van Cootwijk ondert: en

secret=s van Politie en fiscaal der vloot

Christiaan Hoffmann opperchirur„

„gijn van ’t Casteel

1 Thomas Magnus CtreckLuijte„

nant der Arthileerijen

D E