closeTerug naar inventaris

Transcriptie

116

Secret=s na usantie den Eed voor de Regenten geen Nagulbomen Culti:

reerende beraamd, te laten presteeren op de Mahumedank wijse ge„

„lijk na aimdighe vergadering geschiede

Den alhier bescheidene ,„ reets twee jaaren als p=l Corporaal dienst ge„

daan hebbende soldaat Joost Boldrig van Amboina verzoek doende

om als nu tot Corporaal aangesteld te worden; zo is verstaan en dat ver„

zoek te bewilligen met een verhoging ingagie tot ƒ 16 en een nieuw vijf

Jarig verband heeden ingaande

Vervolgens wierd door den Heer Gouverneur geproduceert een verklaar„

ring gepasseert voor den Boekhouder en Resident deses Comptoirs

Elias Mazel en getuijgen, in dato 30 September deses Jaars, waar bij

de oudstens Belassa en Oeskaij de priester kodja, demar e Siwatie

mitsg=s nog verscheidene gemeene Inlanders alle uit de Negorij Massa„

„vooij den ondste Betattoe en den Cassisie Epifonie, beide mede van Massavooij

beschuldigen eenen Inlanden uit evengem: gebugt in name Liang

deerlijk te hebben laten slaan en dat den oudste Bellatoe boven dien

in hijne verwoedheid uitgeroepen zoude hebben, om gem: Liang maar

dood te slaan en hem als dan in zee te smijten, voorts dat hij tegens

’t volk zyner Negorij gezegt had tot Regent derzelve aangesteld te

zijn en daar van twee Actens te hebben en op dat fondament de oud„

ste Belassa het hem toevertrouwde gezag ontnoomen en het velk

gedrrongen had na hem te luisteren daar toe misbruikende den naam

van den presenten Heer Gouverneur, wijders dat met zijne wees Epicorie

de sollicitanten tot het vacante regentschap op de vuilaardigste wijse

uitgescholden