closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een onderhandse obligatie van den 29 December Ao 1762 ten laste van

Daraksa van Massarette groot rd 104: 30: met versoek dat den„

zelven tot de prompte betaaling gecondemneert mogte worden, dog de„

wijl zijn parthij niet present, nog gecitteerd was, wierd het onder„

zoek daar van aan den Resident Mazel opgedragen

Den hier gebannene Inlander Pieter Sinapatij van Poorto

verzoek doende om van zijn Bannissement ontslagen te mogen

worden, zo is wijl dat verzoek hier niet te huijshoord verstaan 't

zelve te ontzeggen met vrijheid nogtans om zig dien aangaande bij

den Agtb: Raad van Politie te Amboina te mogen acdresseeren.

Insteede van den hier bescheidene Derde meester Dirk Noa„

weerd door den Heer Gouverneur hier geplaats den Chirurgijn Lo=

dewijk Telgman

Laatstelijk voor zeekeren Sordaat, zoon van Bouwo in naamen

Nathan Swakel oud 20: Jaaren, aan den Heer Gouverneur ver„

zoek gedaan zijnde om in den Dienst der EComp voor soldaat

aangenomen te mogen worden, zo wierd verstaan hem als soldaat

en dienst aantenemen met een besolding van ƒ 4 termaand onder een

rijfjarig verbandheeden ingaande /onderstond/ Aldus Ge=

„daan en Geresolveert ten Comptoire Bouro aan de

vastigheid Defensie dato voorsz: /was geteekend:/ J: A:

Schilling, E: Mazel, P: wolsgaard, Fostronski

J: D: W: Clortwijk C: Hoffmann, P: M: Streck en

C G: Hindemith

Dingsdag