closeTerug naar inventaris

Transcriptie

120

Dingsdag den 4: November 1788

Hongij vergadering gehouden ter

Post Sawaij

Present

Johan Adam Schilling

Den wel Ed: Agtb Heer

Gouverneur e Directeur deser Provintie

Pieter Fockens, vaandrig

D:E: Manhafte

en Commandant aldaar

Pieter Wolsgaard, Capitainser

ree en Equipagiemeester

en Fredrik Ostronskij Capitain

Lieutenant Militair

Van Dirk van Clootwijk ondert

en secret:s van Politie mitsg:s fiscaal der vloot

Christiaan Hoffman, opper=

chirurgijn van Casteel

Thomas Magnus Streck

_=o

Lieutenant der Arthieberij en

Cares Toalieb Hindernith

Boekh: en secret=s van de vloot

Benevens

De in de vloot zijnde Inlandse Regenten

De gezamentlijke Leeden en Inlands Regenten zelplaats

genomen