closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kamer stukje en het sluit gaat geborsten zijnde en voor vier 1: ponder

stukjes vier stoelen door de roest verswakt en onbekwaam geraakt

zijn, affuijten te laten aanmaken

Na dat voorsz: zaken verhandelt waren zo wierden de volgende Par„

„thijen opgeleezen als

Van Dirk van Clootwijk onderkoopman

de Eijfher gedraagt zig aan depresentatie

en secretaris van Politie mitsg:s fiscaal van

de Wongij vloot, Eijsscher

Contra

Den gev: zegt dat hij wel digh agterde Admiraals

Den Pattij van Alang Joseph Hoewaij

Corre Corre met een swaare stroom is voor bij

ged=e om te komen hooren verzoeken Condemna„

gegaan, dog dat hij niet aan de Admiraals

Corcorre gestooten heeft welk gezegde door den

tie tot de boete vastgesteld bij het Hongijplac„

orangkaij van Boanoa bevestigd wierde

caat wegens ’t stooten aan de Admiraals Cor

Corre en het agter uijtblijven van zijn Corcorne C: E:

En wegens het agter nitblijven kwamn zig den gedagte te oxcusee„

ren dat het door de sterke tegen stroom was veroorzaakt geworden

Den Raad Panthijen aangehoorden alles rij

„pelijk overwogen hebbende, excuseert den ged:e van

de betaling der boete op het stooten tegens de

Admiraals Corcorre bepaald dog Condemneert

denzelven in de betaling van rd 5. profisco wegens

het

„„