closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123

het tot diverse malen agter uijt blijven van zijn Corcor„

re met de Costen

den Eisscher als bij de presentatie

Eisscher adidem

Contra

Den Pattij van Crieuw Bergamin

De gev:e zegt dat zijn boegseer orembaij goed ge„

weest in de behoorlijke lengte en breeks ghouden heeft

Radjawane gev=e om zig te komen verantwoor„

door de gecommitteerdens die de monstering ge„

den wegens de slegte gesteldheid van zijne

daar hebben is het tegendeel betuigde Staande ge„

houden

uit de Negorij mede gebragte boegser orem„

baij CE:

Den Raad Condemneert derhalven den gev:e en

de betaling eener boete van rd 3: profisco met de

Costen.

Eisschen als vooren

De Eijsscher als bij de presentatie

Contra

Den Radja van Paperoe Johan„

De gev: zegt dat hij reeds voor anker heeft geleegen

toen de Corcorre van Cortoemoerij hem van agteren op het

nes Lawalata ged:e om zig te komen

lijt gekomen is, en dat hij dus niet in staat geweest is

om haar te kunnen uijtwijken den orangkaij van

verantwoorden over het in stukken stoo=

Hoetoemoerij houd let tegendeel staande

ten der voorsleeven van de Corcorre

Woetoemoerij CE:

Den Raad weder zijde debatten aangehoord heb„

„bende Condemneert den ged=e in een amen„

„de van rd 5: profisco met de Costen