closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eisschen als meermeld

De Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den Pattij van Haria Jeremeas Ma„

den ged: weet niets tot zijn verschooning

noehoetoe ged:e om zig te komen verant=

bij te brengen

woorden wegens het stooten tegens de Cor„

Corre van Hoeloemoerij CE:

Den Raad Condemneert den gev=n in een

boete van rd=s 5 als even met de Costen

Eijscher adadem

Den Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den orangkaij van Lavicque Sin

De ged:e weet niets tot zijn verschooning bij te brengen

Pattij Elij ged=e om zig te komen Verant

Den Radja van Soija zegt dat hij de Ian schootgehoord

hebbende het anker onder de wal heeft laten vallen

woorden wegens zijn in attentiei het zey

en dat geschied zijnde den orembaij van Laricque te„

len ende vevoorzaakte schaade aan de

„gen hem ingesloten en sijne boegspriet gebrooken heeft

orembaij van Soija C: E:

Den Raad Condemneert den gev=n in een amende

van rd 3 met de Costen

Eijschen als gezegt

Den Eijsscher als bij de presentatie

Contra

Den Pattij van Boon Jesaras Pattij Radja=

Den Gev=e zegt dat de geene die hij g’ordonneert

wane ged:e om zig te komen verantwoorden

heeft om de wagt te houden hebben geslaappen

wegens het slegte wagt houdende en het late„

weg nemen van zijn vlagge E:E:

D0

D

Dn ge„

Den ged

brengen

Den E