closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

tlat

H

124

Den Raad Condemneert den gedagt in een

amende van rd:s 3: profisco met de Costen onder Re„

commandatie om in ’t vervolg te zorge, dat op zijne

orembaij beetere wagt gehouden worde, of dat bij

het teegendeel de geene die de wagt gehad hebben

boven de voorsz: boete gevoelig sullen gecorrigeert

worden.

Eijsscher als Eeven

den Eijsscher als bij de presentatie

Contra

Den Pattij van Hoelalieuw Matthous

den ged:t weet niets tot zijn verschoning bij te brengen,

er

Batalaijbessij gev:„ als vooren

Den Raad Condemneert den Ged=e in een

gelijke amende van rd:s 3: profisco met de kosten

onder recommandatie als even

Eijscher als meermeld

Den Eijsschen als bij de presentatie

Contra

Den Pattij van Toelehoe Akar

den ged=e weet niets tot zijn ae Versconing bij te

Aboe ged=e om zig te komen verantwoor=

konge

den wegens het laaten steelen van zijn geus CE:

Den Raad Condemneert den gev: als voren in een boete van

rd 3 met de kosten onder recommandatie als boven

Eijsscher als vooren

Den Eijsscher als bij de presentatie

Contra