closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Present

Den wel Ed Agtb: Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur e Directeur deser Provintie

D'E: Manhafte

Pieter Wolsgaard Capitain ter

zee en Equipagie meester

1.

Fredrik Cstroviskij, Capitain Luij

tenant Militair

Jan Dirk van Clootwijk ondert

en secret=s van Politie mitsg:s fiscaal der vloot

Christiaan Hoffmann, opperCherurgije

van ’t Casteel en

Cares Godlieb Windemith.

De Boekh en hongij Secret:s

Zijnde den Extra ordenaire Luijtenant der Ar„

thillerij Thomas Magnus Streck

mits indispositie absent.

Na dat de aanwesende Leeden zilplaats genomen hadden onder„

hield den Heer Gouverneur den Capatain van het hier gelegene

gehugt kellemooij, name Abdul Rahim Maijnalie, en

de door hem ter ordre van den Heer Goeverneur bij een vergaderde

Inwoonders van Rarakit over hunne ontrouwe en rebellie

nu bereeds versheidene Jaaren agter elkander tegen dE: Comp: ge„

„pleegd door het aanhangen en huijsvesten van den vagabond gusur„

„patens Noeko in weerwel van den Eed van trouwe en onderdanigheid

aan de E: Comp zoplegtig gedaan en den Jaare 1769 bij den afstand van

het