closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

Woensdag den 3:e December Ao 1788:

Hongi vergadering gehouden ten

Comptoire Saparoua aan ’t Fortres

Duursteede

Present

Den welEdele Achtb: Heer Johan Idam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

M„r Daniel Jacob Blondeel

D E:

koopman en op perhoofd deses Comptoirs

Manhafte Pieter Wolsgaard Capitain ter

zee en equipagie opziender

Fredrik Ostrowskij Capitain

Luijtenant Militair

Jan Dirk van Slootwijk onderk: en seC:r

van Politie mitsg:s fiscaal der Hongij vloot

Christiaan Hoffmann opperchi

Srurgijn van het Casteel Amboina en

Den Boekhouder Carel Godlieb Hindemith

Secretaris van de Hongij vloot

benevens

De Inlandse Regenten uit de Hongij vloot

en de onder dit Comptoir sorteeren;

Zijnde den Extra ord:e Luijtenant der Arthillerij Ro„

„mas Magnus Streck mits in dispos„

„sitie na Ambon vertrocken.

Aanvangkelijk vroegden welEd: Agtb: Heer Gouverneur

aan

D