closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bomen door den radja en oudstens waren verkogt geworden

om daar mede de Negarijs schuld groot rd:s 460: aan de wees„

„kamer te voldoen en dat zij dien onaangezeen nog altoos

hadden moeten geld bij een vergaderen onder voorwendsel

van die schuld daar mede te voldoen.

Dan vermits het onderzoek hier na te veel tijd vereischt

en de verdere reijse en visite der Comtoiren Haroeko en

Hila geen lang uitstel veelen kan is op de propositie van

den Heer gouverneur goedgevonden dit onderzoek ten

demandeeren den hier present zijnde vendrig en Comman„

„dant van crussalant Anthonij Bernard en den al„

„hier bescheidene Zergiant Pieter Meijer ten overstaan

van ’t Hoofd Blondeel om vervolgens van hunne

bevinding aan den Heer gouverneur te dienen van

berigt in schriptis

werdende bij deese occagie almede goedgevonden ter on„

„derzoek aan het hoofd Blondeel op te draagen de aan den

Heer Gouverneur op Amaheij gedaane klagten door het

Negorijs volk van souhoko over gepleegde knevelarijen

afpersing van Padij en Zagoe door hun orangkaij onder

voorwendsel om daar meede de Hongij boete te voldoen

daar zij dog Jaarlijks aan Contant rd:s 25: ten dien einde

hadden gecontribueert, als mede dat hij orangkaij een

Negorijs zagoe doesjong op zijn eigen authoriteit zon„

„der toestemming der oudstens verkogt en het geld daar

van nog niet aan de Nregorij verantwoord hadde met last

aan voorsz: Hoofd Blondeel om van zijn bevinding te

dienen