closeTerug naar inventaris

Transcriptie

132

is, verstaan het zelve op te dragen aan de radjas van Poorto en

Sirrij Sorrij ten overstaan van den koopman en opperhoofd

deses Comptoirs Blondeel met last om in dat onderzoek

met attentie en nauwkeurigheid te werk te gaan op dat

na ’t inkomen van hun dieswegen over te gevene berigt par„

thijen regt geschieden kan

Terwijl ten opzigte van een almede ingediende klagtschrift

van ’t volk van Titawaij overhunnen radja insgelyks goedge„

„vonden wierde die klagten ten overstaan van het hoofd,

Blondeel te laten onderzoeken door den radja van crollot

en pattij eboeboe om na g’eindigt onderzoek te dienen

van berigt, ten welken einde de ingediende klagt schriften

het meerm: Hoofd Blondeel in handen gesteld zullen wor„

„den op dat parthijen des nodig vindende Copias van vragen.

en bekomen kunnen

De wapenen die zo hier onder de man als in reserve zijn

volgens berigt van den Capitain Luijtenant militair

Fredrik Ostrowskij in een zeer zinnelijke staat bevonden

zijnde buiten 12: p:s geweeren die eenige reparatie vereis„

„schen en het hoofd: Blondeel aangenoomen heeft buiten

lasten der E Comp:e te zullen laten herstellen; zo is verstaan

hier van deze crotitie te houden:

Als ook dat na luid een almede ingekomen schriftelijk

berigt op den 30: der verwekene maand november door de

Lieden dezer vergadering wolsgaard en Hoffmann,

ten overstaan van den Hongij Fiscaal van Clootwijk en

ter ordre van den Heer Gouverneur door het vuur vermield

zijn