close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0611

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

132

is, verstaan het zelve op te dragen aan de radjas van Poorto en

Sirrij Sorrij ten overstaan van den koopman en opperhoofd

deses Comptoirs Blondeel met last om in dat onderzoek

met attentie en nauwkeurigheid te werk te gaan op dat

na ’t inkomen van hun dieswegen over te gevene berigt par„

thijen regt geschieden kan

Terwijl ten opzigte van een almede ingediende klagtschrift

van ’t volk van Titawaij overhunnen radja insgelyks goedge„

„vonden wierde die klagten ten overstaan van het hoofd,

Blondeel te laten onderzoeken door den radja van crollot

en pattij eboeboe om na g’eindigt onderzoek te dienen

van berigt, ten welken einde de ingediende klagt schriften

het meerm: Hoofd Blondeel in handen gesteld zullen wor„

„den op dat parthijen des nodig vindende Copias van vragen.

en bekomen kunnen

De wapenen die zo hier onder de man als in reserve zijn

volgens berigt van den Capitain Luijtenant militair

Fredrik Ostrowskij in een zeer zinnelijke staat bevonden

zijnde buiten 12: p:s geweeren die eenige reparatie vereis„

„schen en het hoofd: Blondeel aangenoomen heeft buiten

lasten der E Comp:e te zullen laten herstellen; zo is verstaan

hier van deze crotitie te houden:

Als ook dat na luid een almede ingekomen schriftelijk

berigt op den 30: der verwekene maand november door de

Lieden dezer vergadering wolsgaard en Hoffmann,

ten overstaan van den Hongij Fiscaal van Clootwijk en

ter ordre van den Heer Gouverneur door het vuur vermield

zijn