closeTerug naar inventaris

Transcriptie

134

advers tot een minnelijk vergelijk te bewegen /:onderstond:/

Aldus gedaan en Geresolveert te Saparoua aan ’t

Fortres Duursteede dato voorsz /:was geteekend:/

J: A: Schilling, D: C: Blondeel, P: wolsgaard

F: Ostrowskij, J: D: V: Clootwijk, C: Hoffmann en„

C: G: Hindemith

Woensdag den 6: December A:o 17828.

Hongij vergadering gehouden ten

Comptoire Haroekoe aan de vas„

„tigheid Zeelandia

Present

Den welEd: Achtb: Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

D: E:

Koene Koenes, onderkoopman en

hoofd dezes Comptoirs

Manhafte

Pieter Wolsgaard Capitain ter zeen

en Equipagie meester

Fredrik Ostrowskij Capitain Luij„

„tenant militair

Jan Dirk van Slootwijk onderk: en sec=s

van Politie mitsg:s fiscaal der Hongi vroot

Christiaan Hofmann opperchirur„

„gijn van ’t Casteel te Amboina en

Den Boekhouder

Carel Godlieb Hindemith:

secretaris van de Hongi vloot

Benevens