closeTerug naar inventaris

Transcriptie

137

Johannes Jahn van Laricque oud 18: Jaaren voor sold=t met ƒ 9:

Hendrik Schenkel van Amboina oud 18: Jaaren voor Jo huijstim„

„merman insgelijks met ƒ9:

Nicolaas kreutser van Haroeko oud 16: jaaren voor hooploo„

„per met ƒ 7: ter maand

en de Inlanders Hermanus Raphel van Haroeko oud 25:

Jaaren voor soldaat met ƒ 9: en

Laurens Latocharieharie van Haroeko oud 26: Jaren al„

„mede voor soldaat en de gagie van ƒ 9: termaand alle op een

vijf Jarig verband met medio deser ingaande

Laastelijk is nog verstaan in dezen te noteeren dat door

den hier bescheidene scriba den Boekhouder Samuel Adri„

„aansz: den eed van beamptschrijver of notaris in debita

forma is gepresteerd voor de leeden van den Ambonschen

politicquen Raad het Hoofd deses Comptoirs koene koe„

„nes en den secretaris van Politie Jan Dirk van Cloot„

„wijk /:onderstond:/ Aldus Gedaan en Geresol„

„veert te Haroekoe aan de vastigheid zeelandia

dato voorsz /:was geteekend:/ J: A: Schilling, K: Koenes,

P: Wolsgaard, F: OStromskij, J: D: V: Clootwijk,

Hoffmann en C: G: Hindemith.

Maandag den 8: December A=o 1788:

Vergadering gehouden ten Comptoire Hila

aan de vastigheid Amsterdam

Presents