closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Presents

Johan Adam Schilling

Den welEd: Agtb: Heer

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

D E:

M:r Abraham Louis van Hamel

koopman en opperhoofd dezes Comptoirs

Manhafte

Pieter Wolsgaard, Capitain ter

zee en Equipagie meester

Fredrik Ostrowskij Capitain Luij„

„tenant Militair

Van Dirk van Clootwijk onderk: en secret:s

van Politie mitsg:s fiscaal-van de Hongij vloot

Christiaan Hoffmann opperchirurgijn

van ’t Casteel Amboina

Den Boekhouder Carel Godlieb Hindemith secretaris

van de Hongij vloots

benevens

De Inlandse Regenten uit de Hongij vloot„

en die onder dit Comtoir sorteeren

Zijnde den Luijtenant der Arthillerij Thomas Magnus

strick mits in dispositie na Ambon vertrocken.

In den beginne dezer bij een komst vroegden Heer Gouverneur

het hoofd dezes districts dE: M:r Abraham Louis van

Hamel of iets over de regenten van de onder dit Comptoir

gehoorende egorijen te klagen of in te brengen hadde wel„

„ke vrage met neen beantwoord zijnde verzogt zijn E: eg„

ter