closeTerug naar inventaris

Transcriptie

142

ankeren voor Haija C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e in een amende

van rd:s 5: wegens het stooten en over het agter uitblij„

„ven in gelijke rd:s 5: of te zamen rd:s 10: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als meermeld

Contra

voor den ged:e Compareert den oudste van

Den Pattij van Halong Elias Josua„

Halong in name Joseph Salahitoe

Supanalaij ged=e om te komen hooren

en weet niets tot zijn verschooning bij

verzoeken Condemnatie tot de boete bij

te brengen:

het Hongij placcaat art: 19: bepaalt

wegens het tot 6: verscheidene maalen

agter uijt blijven met zijne orembaij

te weeten, bij het ankeren voorquant

Toboe, Hoewaloij, Saparoua Hila

en bij retour ter dezer rheede, mitsg:s

het stooten tegens de orembaij van Tha„

„mahoe op den 28: October in het zij„

„len van Poeloeloehoe na P Tikus C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e mits den armoe„

„digen staat van desselfs Negorij in Een amende

van rd:s 10: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als vooren

Contra

De ged:e weeten niets tot haar verschoning Den Gnatahoedij van Mardika Petrus

te zeggen.

de Costa en den orangkai van roodenberg

Mammang