closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mammang ged:e om zig te komen ver„

„antwoorden over de slegte gesteldheid=

van hun Corcorre waar door dezelve van

’t Hongij scheppen heeft moeten worden

geExcuseert en gelicentieert om uijt de

Laaibaaij weder na Amboina te rug

te keeren C: E:

Den Raad vind goed de gedaagdens te Condemneeren

in een mulcte van rd:s 50: met de kosten onder„

ernstige recommandatie om te zorgen dat hunne

Corcorre op een andere tijd in een betere staat is

om zee te kunnen bouwen als de Jongste

e

Eisscher als vooren

Den Eisscher als bij de presentatie

Contra

Den ged=e weet niets tot zijn verschooning

Den orangkaij van Latuhalat Caspar

bij te brengen

salahoeteroe ged=e om te komen hooren

verzoeken Condemnatie tot de betaling

der boeto bij het Hongij placcaataatn:

19: bepaalt wegens het twee maal ag„

„ter uijt blijven met zijn orembaij, als

eens in het ankeren voor kellemoeri

en eens voor Haia C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e in een boete van

rd:s 6: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als meermeld

Contras