closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

Contra

Den oudste van Soelij

Den ged:t weet tot zijn verschooning niets te

zeggen:

ged=e om te komen hooren verzoeken Condem„

„natie tot de betaling der boeto bij het Hongij

Placcaat bepaalt wegens het stooten tegens

Comp:s schuijt ende daar door veroorzaakte

schade aan de vlagge, item het agter uijt

blijven in het anker komen voor e maheij„

Hoewaloij en Hila C: E:

Den Raad

Condemneert den ged=e in een amende

van rd:s 15: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als voorschreeven

Contra

Den ged:e weet zig wat niets te ontschul„

Den orangkaij van Laricque sin Pat„

„digen

„tij Elie ged:e om zig te komen verand„

„woorden over het slegte wagthouden

op den 15: October in de Laaijbaaij en het

laten wegnemen van zijn geus C: E:

Den Raad Concemneert den ged=e in een boete

van rd: 10: met de kosten.

Eisscher adidem

Den Eisscher als bij de Presentatie

Contra

Den ged=e zegt niet gestooten te hebben maar Den Pattij van Hulalieuw Mattheus

wel met tegen stroom agter in't geblee„ Hatalaijbessie ged=e om te komen hooren

„ven te zijn.

verzoeken Condemnatie tot betaaling

der